EHBO Pannerden
     

Hartslag Nu, is een sms dienst die ervoor zorgt dat via de meldkamer aangemelde burgerhulpverleners en AED's  worden ingeschakeld om hulp te bieden bij een hartstilstand.

 

Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. Tegenwoordig zijn op vele plaatsen in Nederland publieke AED’s beschikbaar maar slechts weinig mensen weten waar deze toestellen hangen. Dit zou kunnen betekenen dat iemand niet of niet tijdig gedefibrilleerd wordt terwijl er wel een AED in de buurt is.

 

Kijk op:  https://www.hartslagnu.nl/